Tuttur’a Yazın
GeriKişisel Verileri Koruma ve Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


1.     VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak S ŞANS OYUNLARI A.Ş. (TUTTUR.COM) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla TUTTUR.COM’a vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, aktarabileceğini, pazarlama odaklı profilleme amaçlı olarak sınıflandırabileceğini ve yine KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

 

Bu metin KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla tarafımızca hazırlanmıştır.

 

TUTTUR.COM platformlarından, www.tuttur.com web ve mobil sitemizin, uygulamalarımızın başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece www.tuttur.com adresli web ve mobil sitemizde ve uygulamalarımızda uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

 

2.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Üyeliğin başlangıcında Üyelik Sözleşmesi kapsamında vermiş olduğunuz isim, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta adresi ve GSM numarası "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No: 5" madde 2.2.10 ve "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği"'nin 12. maddesi uyarınca kanunen almakla yükümlü olduğumuz bilgiler olup, kanun amacına uygun olarak işlenmektedir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca Üyelik başlangıcında veya üyeliğin devamı süresince doğum yeri, uyruk, anne ve baba adı, kimlik belgesinin türü ve numarası, adres bilgileriniz gerekli kimlik tespit kontrolünün yapılması ve suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için toplanmakta ve kanun amacına uygun olarak işlenmektedir. Bu bilgileriniz yetkili kurum ve kuruluşların talepleri dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel bilgilerin dışında üyelik başlangıcında vermiş olduğunuz cinsiyet, tutulan takım bilgileri, kayıt tarihi gibi bilgileriniz üye kaydınızın ve hesabınızın oluşturulmasında kullanılan kişisel verileriniz, Tuttur.com üzerinden Spor Toto Teşkilatı bünyesindeki oyunlara Spor Toto kuralları içerisinde iştirak edebilmesi, Milli Piyango oyunlarına iştirak edebilmesi, sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, yine sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temini, şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla işlenmektedir.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kullanışınız sırasında elde edilen hesap hareketleriniz, oynadığınız oyunlara ilişkin kişisel verileriniz, Fanatik Destek Hattı ile yaptığınız yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtları da yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak uygulama üzerinden sunulan servislerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi amacıyla işlenmektedir. Hesap hareketleriniz ve oynadığınız oyunlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda kaydedilmektedir. Ayrıca size sağladığımız hizmetleri geliştirmek amacı ile kayıtlarınızda gerçekleşen her türlü hareket tarafımızca görüntülenmekte ve izlenmektedir. Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü sağlayabilmek amacı ile kaydedilebilir, bu kayıtlar münhasıran şirketimiz eğitimlerinde kullanılabilecektir.

Banka hesap bilgileriniz, fatura için adres bilgileriniz ise yine yukarıdaki amaçlara ek olarak ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin takibinin yapılması, kazanılan hediyelerin ve promosyonların tarafınıza tedariki amacıyla işlenmektedir.

 

TUTTUR.COM’a vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farz edilerek üyelik kayıtlarınız gerçekleştirilmektedir. TUTTUR.COM, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

 

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan veya veri sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verileriniz;

· TUTTUR.COM’un iş ortaklarına ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,

· Tedarikçilerine; TUTTUR.COM’un ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin TUTTUR.COM’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

· Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,

· TUTTUR.COM’un hissedarlarına; İlgili mevzuat hükümlerine göre TUTTUR.COM’un hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

· TUTTUR.COM’un birinci, ikinci ve üçüncü derece yöneticilerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre TUTTUR.COM’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

· Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili mevzuat hükümleri ve yasal yükümlülükler gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi gibi ilgili yetkili kamu kurum kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak,

· Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

KVKK’nın 8. maddelerine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde aktarılabilecektir.
Ayrıca toplanan veya veri sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verilerinizden üye numaranız ve hesap döküm bilgileriniz vergi denetimi kapsamında;
· Bağımsız denetim firmasına; hizmetlerin sunulabilmesi ve kurallara uygunluğunun sağlanması, çıkar çatışmasının kontrol edilmesi, kalite ve risk yönetimi ya da finansal muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya diğer idari destek hizmetlerinin verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

 

4.     KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda TUTTUR.COM’ca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz sırasında manuel olarak doldurduğunuz üyelik veya bilgi formları ile üyelik sözleşmeleri; site ve uygulamalarımızda yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere TUTTUR.COM ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile TUTTUR.COM’a göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, TUTTUR.COM ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.   

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi ise KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, ‘’a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarıdır. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi hali ise bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

5.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tuttur.com adresindeki  formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını yukarıdaki PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16, Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya [email protected] adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.

 

Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması veya TUTTUR.COM ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz red etme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

TUTTUR.COM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. TUTTUR.COM, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

Kişisel bilgilerinizi; (0212) 363 06 06 numaralı Tuttur.com Fanatik Destek Hattı'ndan veya www.tuttur.com'a üye girişi sonrasında “Hesabım” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından güncelleyebilirsiniz.

 

6.     KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE MUHAFAZASI

TUTTUR.COM KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Şirketimize temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için idari ve teknik tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

 

TUTTUR.COM, KVKK’nın 12. maddesi’ne uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır. Aynı şekilde TUTTUR.COM’un yurt içinde işbirliği yaptığı servis sağlayıcı ve tedarikçi firmalarında verilerinizin güvenliğini sağlanması hususunda gerekli koruma önlemleri almasını temin etmekteyiz.

TUTTUR.COM’un ve işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen TUTTUR.COM’un veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

Site’ye ve Tuttur.com Uygulaması’na internete erişiminiz ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

 

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali (0212) 363 06 06 numaralı Tuttur.com Fanatik Destek Hattı'na veya www.tuttur.com web adresinin" Bize Yazın" alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.ÇEREZLER

Çerez Tanımı

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için bir internet tarayıcısı tarafından cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcının site kullanımı ve ziyaret verilerinin daha iyi anlaşılmasını, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulmasını sağlar.


Çerez Türleri

Çerezler oturum çerezleri, kalıcı çerezler ve üçüncü-parti çerezleri olarak ayrılır. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler, tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar ve o internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin tercihlerinizi hatırlar. Üçüncü kişi çerezler, internet sitesinde içerik sunan üçüncü taraflarca kurulan çerezler olup kullanıcı davranışlarını ölçümlemeyi sağlar.

· Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün şekilde çalışmasında temel işlevler için gerekli olan çerezlerdir.

· Fonksiyonel ve analitik çerezler, tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. İnternet sitesi içinde hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğinin incelenmesine yarayan, sitedeki trafiğe uygun hizmetin verilmesini sağlayan çerezler ise analitik çerezlerdir. Bu tür çerezler başka bilgileri depolamazlar ve anonim niteliktedirler.

· Ticari (reklam ve pazarlama) çerezler, ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda seçmek istediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza özelleştirilmiş reklamcılık çerezleri kullanırlar. Size sunulmuş reklamların verimliliğinin ölçülmesine çalışmaktadırlar.


Çerez Tercihleri Yönetimi

· Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız internet tarayıcı ve cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakana kadar cihazlarınızda depolanmış çerez verilerini istediğiniz zaman temizleyebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcının ayarlar bölümünden çerez kullanım izinlerinizi, istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.

· Çerezleri reddettiğiniz takdirde internet sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir, bazı işlevlerini yitirebilir, talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksamaya ve sunulan hizmetlerde size özel bir deneyim tecrübesinin verilememesine neden olabilir.

etbis