Tuttur’a Yazın
Untitled Document

GİZLİLİK İLKELERİ

www.tuttur.com platformlarında tutulan bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan işbu şartları lütfen okuyunuz ve bu şartları anladığınızdan emin olunuz. Zira kullanıcıların, tuttur.com platformlarını kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir.

Tuttur.com platformlarından, www.tuttur.com web sitemizin başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece www.tuttur.com adresli web sitemizde uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

1. S ŞANS OYUNLARI A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilere yönelik aydınlatma metnine https://www.tuttur.com/ web sitesinin en altında yer alan “KULLANICI SÖZLEŞMELERİ”ne tıkladıktan sonra ‘’KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’’ başlıklı metne tıklayarak ulaşabilirsiniz. S ŞANS OYUNLARI A.Ş., üyelik esnasında gerek yasal mevzuat gereği gerekse de üyeliğin oluşturulabilmesi adına kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Anılan bilgilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olması üye olarak tarafınızın sorumluluğundadır. Verilen bilgiler doğru ve güncel farz edilerek kaydınız gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için yasal sınırlar dahilinde ve yasal sorumluluk gereği her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutmaktadır.

2. Kişisel bilgileriniz S ŞANS OYUNLARI A.Ş. tarafından ‘’KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’’ kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve kullanılmaktadır. Bununla birlikte Şirketimiz, KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizde dahil olmak üzere gizli bilgilerin açıklanması veya gizli bilgilerin sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri ve bahsi geçen Aydınlatma Metninde belirtilen haller saklı olmak üzere, Şirketimize temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi, işbu bilgi ve verileri itina ile koruyacağını ve üçüncü şahıslara kullanım için ifşa etmeyeceğini ve/veya satmayacağını taahhüt etmektedir.

3. Yine Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak, kişisel verinin tamamının veya herhangi bir parçasının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almak ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini de almaktadır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir.

4. S ŞANS OYUNLARI A.Ş üye kullanıcılarına periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir.

5. S ŞANS OYUNLARI A.Ş size iletilmesini arzu etmediğiniz bilgilerin gönderimini durduracaktır.

6. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler ancak “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ” başlıklı aydınlatma metninde belirtilen amaç ve koşullarda şirketimizin de bünyesinde yer aldığı, SARAN grubu içerisinde yer alan şirketler, bu şirketlere bağlı iştirakler ve iş ortakları olarak bağlantılı bulunan şirketlerde kullanılabilir.

7. Şirketimizin Web Sitesi’ne ve/veya internete erişiminiz ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle kişisel olsun olmasın verilerinize, bilgilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz üçüncü kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

8. Kişisel bilgilerinizi; (0212) 363 06 06 numaralı Tuttur.com Fanatik Destek Hattı'ndan veya www.tuttur.com'a üye girişi sonrasında “Hesabım” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından güncelleyebilirsiniz.

9. Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali (0212) 363 06 06 numaralı Tuttur.com Fanatik Destek Hattı'na veya www.tuttur.com web adresinin" Bize Yazın" alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.

10. İşbu gizlilik bildirgesi Tuttur.com platformları için tesis edilmiştir.

11. Konuyla ilgili sorularınızı (0212) 363 06 06 numaralı Tuttur.com Fanatik Destek Hattı'ndan veya www.tuttur.com web adresinin " Bize Yazın" alanından tarafımıza iletebilirsiniz.

etbis