Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

 
S ŞANS OYUNLARI A.Ş. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1-TARAFLAR:
 
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme" olarak anılacaktır);
 
Merkezi Saran Holding Hacıosman Bayırı No:65 Sarıyer İstanbul, - 34453 adresinde bulunan S ŞANS OYUNLARI A.Ş ("TUTTUR.COM" olarak anılacaktır ) ile,
 
Adresi ve isim/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi ("Üye" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.
 
 
MADDE 2-TANIMLAR:
 
Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;
 
Üye: TUTTUR.COM ’un  Sanal Ortam Bayiliği aracılığı ile her türlü şans ve tahmin oyunlarını oynayacak veya TUTTUR.COM’un çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak işbu Sözleşme'yi kabul etmiş kişiyi,
 
Üye Numarası: TUTTUR.COM tarafından Üyelere tahsis edilen ve Üyelik süresince kullanılacak ve Üyeye özel olan ve değiştirilmez, haneli rakamı,
 
Şifre: Üyenin, üye numarası, e-posta adresi ya da kullanıcı adı ile birlikte kullandığı ve Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan ve tüm oyun kanalları ile TUTTUR.COM'a ait kanallara girişte kullanılabilecek olan ve Üye tarafından ilk kullanımdan sonra değiştirilmesi zorunlu olan haneli rakamı,
 
Üye Hesabı: Üyelerin TUTTUR.COM nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapması gereken TUTTUR.COM hesabını,
 
Üye Banka Hesabı: TUTTUR.COM nezdinde kaydı bulunan, Üyelere ait olan banka hesabını,
 
Bilet: TUTTUR.COM Üyelerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıklar piyango biletinin elektronik ortamdaki içeriğini,
 
Merkezi Sistem: Oyuna ilişkin her türlü kaydın tutulduğu Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait sistemi,
 
Oyun/Oyunlar: Her türlü şans oyunlarını,
 
Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynayabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile TUTTUR.COM'a gönderdikleri bedeli,
 
Ödeme Kanalları: Tuttur.com adı altında her türlü şans oyunlarının oynandığı GSM (mobil uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Fanatik Destek Hattı (0212 363 06 06) ve İnternet (www.tuttur.com) altyapı platformu ve benzerlerini,
 
Oyun Kanalları: Tuttur.com adı altında her türlü şans oyunlarının oynandığı GSM (mobil uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Fanatik Destek Hattı (0212 363 06 06) ve İnternet (www.tuttur.com) altyapı platformu ve benzerlerini,
 
TutturPuan: Üyelerin Tuttur tarafından belirlenen oyunlarda oynadığı kupon tutarı üzerinden Tuttur.com tarafından belirlenen oranlarda geri kazandığı puandır, puandan puan kazanılamaz.
 
Tuttur Kart: Üyelerin şans oyunu oynamak amacıyla kullanabileceği Sanal veya Fiziki bir kartı,
 
Sabit İhtimalli Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,
 
Müşterek Bahis Oyunları: Türkiye Jokey Kulübü veya Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis,
 
Piyango: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu,
 
Sanal Ortam Bilet Satış Onayı: Üyelerin TUTTUR.COM'da seçip işaretlemek suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında veya oynadıkları oyun karşılığında talep etmeleri durumunda gönderilen oyun/satın alınan bilet bilgilerini ve gerekli görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi veya bu bilgiyi ihtiva eden e-posta veya sms veya benzeri yollarla gönderilen sanal belgeyi,
 
Hesabım Menüsü: www.tuttur.com internet sayfasından erişim sağlanan, Üyelerin TUTTUR.COM nezdindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,
 
Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,
 
Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan ve TUTTUR.COM sistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları,
 
SMS: Kısa mesaj servisini,
 
JAVA: Bir programlama dili olup mobil telefonlar için geliştirilen versiyonu ile TUTTUR.COM platformlarından oyun oynanabilmesini sağlayan uygulamayı,
 
WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü olup mobil cihazlardan internet erişimi sağlayan teknolojiyi,
 
Fanatik Destek Hattı: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri TUTTUR.COM'un ilgili bölümünü,
 
ifade etmektedir.
 
 
MADDE 3-SÖZLEŞME'NİN AMAÇ VE KONUSU:
 
İşbu Sözleşme, Üyenin TUTTUR.COM tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.
 
MADDE 4- İÇERİK
 
4.1 Web Sitesi İçeriği
 
4.1.1 www.tuttur.com web sitesi (“Web Sitesi” olarak anılacaktır) ve içeriği yalnızca TUTTUR.COM Üyelerinin kullanımı içindir ve sadece bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılabilir.  
 
4.1.2 Söz konusu Web Sitesinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler TUTTUR.COM’un daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi içeriği (metinler, grafikler, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, haberler, makaleler, şekiller, sunumlar, kullanıcı iletişim fotoğrafları, görüntüler, resimlere sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar bu sözleşmede "İçerik" olarak anılacaktır) TUTTUR.COM’un fikri ve sınai mülkiyetindedir. Web Sitesi’nde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

4.1.3 Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
 
4.1.4 Üyeler, işbu Web Sitesi’ni, diğer şahısların fikri mülkiyet haklarını ya da üçüncü şahısların kişisel haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmamayı ve Site’de müstehcen, ahlaka aykırı, politik, görüş yansıtan veya tehditkâr unsurları yayınlamamayı, saklamamayı taahhüt eder. Diğer şahısların fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti yahut bu konuyla ilgili bir şikayet alınması durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Üyelerin erişimleri bloke edilecek yahut üyelikleri iptal edilebilecektir.

4.1.5 Üyeler, Site’yi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Tasarım ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri, Uluslar arası Sözleşmeler ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve TUTTUR.COM’un Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir. TUTTUR.COM’un bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zarar için Üyeye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

4.1.6 TUTTUR.COM, Üyeyi, Web Sitesi’nde mevcut olan içeriğin tek bir kopyasını görüntüleme ve erişme konusunda ticari olmayan, yalnızca kendi kişisel kullanımı için yetkilendirmektedir. TUTTUR.COM’un Web Sitesi’nin içeriğini veya herhangi bir TUTTUR.COM sitesini meydana getiren sayfaları üretmek için oluşturduğu HTML kodunu kopyalanması veya farklı bir içerik üretmesi için uyarlanması kesinlikle yasaktır.
 
4.1.7 Web Sitesi’nde sunulan mesaj panoları, forumlar, sohbet odaları veya diğer sosyal platformlara herhangi bir içerik gönderildiğinde, bu içeriklerin tasarımına veya sair eser niteliğindeki hususlara ilişkin tüm materyal üzerindeki (TUTTUR.COM tarafından üretilen ve/veya temin edilen tüm uygulama, içerik, tasarım, proje ve benzeri tüm malzeme ve/veya uygulama ve/veya yazılımlar vs.), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet hakları ile birlikte mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz hakları) herhangi bir bedel talep edilmeksizin yazılı olarak süre, yer ve muhteva açısından gayrimahdut olarak TUTTUR.COM’a devredileceği Üyeler tarafından taahhüt edilmektedir. İşbu taahhüt Sözleşme kapsamında tesis edilen Taraflar arasındaki diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Sözleşme feshinden ve/veya sona ermesinden sonrada Taraflar arasındaki yürürlüğünü devam ettirecektir.

4.1.8 Üyeler, Web Sitesi’ndeki her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve kendi rızaları ile oluşturdukları her türlü kişisel profil bilgilerinin başkalarının görüntülemesini kendi rızaları ile kabul etmiştir. Bu bağlamda Site üzerindeki bu platformlarda 3.kişiler ile konuşulan sohbet, doküman, resim gibi araçlardan doğacak üçüncü kişi taleplerinden hiçbir şekilde TUTTUR.COM sorumlu tutulamaz.


4.1.9 Web Sitesi, kullanıcıların bireysel kullanımı için mevcut olup, herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz. Örgütler, şirketler ve/veya işletmeler, siteyi veya servislerini herhangi bir amaç doğrultusunda kullanamazlar. Şifreler ve bahsi geçen isimler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz. Web Sitesinin yasa dışı ve/veya yetkisiz kullanımı, kullanıcı isimlerinin ve e-posta ve/veya diğer posta adreslerinin istenmeyen amaçlar doğrultusunda kullanımı ve toplanması halinde, soruşturma açılması için gerekli olan her türlü yasal tedbir, sınırsız bir şekilde uygulanacaktır.
 
4.2 Kullanıcı İçeriği
 
4.2.1 "Kullanıcı içeriği", bir Kullanıcı tarafından (Sadece Web Sitesi içindeki iletişimle sınırlı olmayan) kendisinden kaynaklanan ve kendisiyle ilgili olarak yaratılan içerik anlamına gelir. Kullanıcılar, kendi kullanıcı içeriklerini Site'ye kattıklarında, sürekli ve kalıcı olarak, dünya çapında, kendilerine münhasır olmayan, transfer edilebilir bir takım haklarla beraber kullanıcı içeriklerini (ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil) bedelsiz bir şekilde, madde 4.1.7 uyarınca  TUTTUR.COM’a devrettiklerini ve TUTTUR.COM'un da bunu kendi çıkarına kullanmasını kabul ederek onaylamış olurlar.
 
4.2.2 Kullanıcılar, kullanıcı içeriğini, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, kötü niyetli, saldırı amaçlı ve üçüncü şahısların hak ve hukukunu ihlal edici yönde kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya bir neden göstermeksizin (şart olmamakla beraber, üçüncü şahıslardan ve kullanıcı içeriği ile ilgili mercilerden gelen iddia ve talepler üzerine), eğer TUTTUR.COM kullanıcısı tarafından bir önceki cümledeki hükmün ihlali söz konusu ise, TUTTUR.COM'un, herhangi bir kullanıcı içeriğini Site'den kaldırma hakkı mahfuzdur.

 
4.3 Kısıtlamalar
4.3.1 Kullanıcı, hizmetlere ve siteye erişmeyle ilgili olarak her tür eyleminden mesuldür. Herhangi hileli, yolsuz veya başka bir çeşit yasal olmayan faaliyet, kullanıcının siteye giriş ve hizmetlere ulaşma hakkının sona erdirilme sebebi olabilir. Kullanıcı, hiçbir TUTTUR.COM kullanıcısına şifre , hesap veya kişisel bilgi sağlamak amacıyla, herhangi bir mesaj veya talebi postalayamaz veya iletemez, ya da iletilmesine veya postalanmasına neden olamaz.

4.3.2 Sitenin veya hizmetlerin kullanımında, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmek, güvenlik şifreleme kodlarını kırmak, tehdit edici veya müstehcenlik içeren yasa dışı materyalleri transfer etmek veya yüklemek ya da herhangi bir yasa dışı aktiviteyle meşgul olmak kesinlikle yasaktır. Kullanıcı; Maillist, Listserv, veya otomatik çağrı cevaplayıcısının hiçbir cinsini veya 'spam'i (mesaj sağanağını), kullanıcıların oturum açmadıkları esnada çalıştırılan ya da harekete geçirilen hiçbir yöntemi, site'ye yükleyemez.
 
4.3.3 Site'de bulunmaması gereken yasadışı veya yasaklanmış olan bazı hususların listesi aşağıdadır. TUTTUR.COM’un, bu hususları ihlal edenler hakkında soruşturma yapmak ve bunları ihlal eden kişilerin üyeliklerini silmek , bu tarz uygunsuz iletişimi hizmetten kaldırmak ve bu kişilere karşı her türlü gerekli yasal tedbirleri almak ve başlatmak hakları da mahfuzdur

Yasaklanan hususlar şunlardır:
i)Rahatsızlık vermek veya başka birisinin tacizine yandaş olmak, onu savunmak;
ii)Bir kullanıcının yanlış ve yanıltıcı bulduğu bilgileri veya yasa dışı aktiviteleri veya tehdit edici, müstehcen, iftira edici, küçük düşürücü, hakaret içeren davranışları yapmak ve ileri safhaya taşımak;
iii)Yasadışı bir çalışmayı veya başka birisine ait bir çalışmayı izinsiz olarak kullanmak, örneğin korsan bilgisayar programları kullanmak veya bunlara bağlantılar sağlamak, ya da üretilmiş olan kopya korumalı cihazları atlatmak için bilgi sağlamak veya korsan müzikler yayınlamak veya bunlara link (bağlantı) sağlamak;
iv)Kısıtlı veya parola korumalı sayfalar yayınlamak ya da başka bir sayfadan link içermeyen veya erişilemeyen gizli sayfa veya resimler kullanmak.
v)Her çeşit pornografik veya açıkça cinsellik arz eden maddeleri görüntülemek;
vi)Yasadışı silah yapımı veya kullanımı, birisinin özel hayatını ihlal etme ya da bilgisayar virüsleri sağlama veya oluşturma gibi yasadışı aktiviteler hakkında bilgilendirici içerik kullanmak;
vii)Ticari veya yasadışı amaçlar için diğer kullanıcılardan parola veya kişisel kimlik bilgileri almak;
viii)Önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak; ve
ix)Irkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zarar verilmesini teşvik eden içerik yayınlamak.
x) Yürülükteki ve ileride yürürlüğe girecek mevzuat yasaklanmış olan her türlü fiiller ve faaliyetler.
4.3.4 Yukarıda sayılan bu hususların tamamı yasaklanmış fiiller ve faaliyetler olmasına ve TUTTUR.COM tarafından gerekli tüm uyarıların yapılmasına rağmen, Kullanıcının bu tip şeylere maruz kalma ihtimali az da olsa vardır ve Kullanıcının, böyle bir şeye maruz kalması dolayısıyla herhangi bir taraftan gelecek zararlarla ilgili haklarını kullanmaktan feragat etme zorunluluğu vardır.
 
MADDE 5-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
 
 
 
5.1 Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı
 
5.1.1 18 yaşını doldurmuş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile TUTTUR.COM üyesi olabilir. Futbol Disiplin Talimatı madde 56 uyarınca; profesyonel liglerde yer alan klüplerin yöneticilerinin, müsabaka görevlileri ile diğer görevlilerin ve futbolcuların, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılmaları yasak olduğundan dolayı adı geçen maddede sayılan şahıslar TUTTUR.Com üyesi olamazlar. Herhangi bir kanaldan TUTTUR.COM’a giriş yapan üye, Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.”
 
5.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak"tır. 18 yaş kriteri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
 
5.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. TUTTUR.COM, Üye ile ilgili tüm işlemlerde buna inanır ve buna göre davranır.
 
5.1.4 Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.
 
5.1.5 Üyelik, TUTTUR.COM inisiyatifinde Oyun Kanallarının herhangi birinden veya Fanatik Destek Hattı'ndan başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen beyan ve taahhüt eder.
 
5.1.6 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin Üyelik Başvuru Formuna girilmesi şarttır. Gerekli şartları sağlayan ve Üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini TUTTUR.COM İnternet sitesinden veya Fanatik Destek Hattı'na başvurarak tamamlamakla sorumludur.
 
5.1.7 Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin Üyeliği; Üyelik formu doldurduktan sonra TUTTUR.COM tarafından belirlenecek olan en kısa sürede aktive edilecektir. Üyeliğin aktive edilmesini müteakiben Oyun oynanabilecektir.
 
5.1.8 Üyelik, bu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik koşulları yerine getirildiği ve Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonraki süre boyunca Üye tarafından koruduğu takdirde devam edecektir.
 
5.2 Üyelik Hesabının Kullanılması
 
5.2.1 18 yaşını doldurmuş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile TUTTUR.COM üyesi olabilir. Futbol Disiplin Talimatı madde 56 uyarınca; profesyonel liglerde yer alan klüplerin yöneticilerinin, müsabaka görevlileri ile diğer görevlilerin ve futbolcuların, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılmaları yasak olduğundan dolayı adı geçen maddede sayılan şahıslar TUTTUR.Com üyesi olamazlar. Herhangi bir kanaldan TUTTUR.COM’a giriş yapan üye, Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
 
5.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik bulunması halinde yahut Üye Hesabının amacına aykırı kullanılması halinde; ilgili Üyelikler TUTTUR.COM tarafından ilgili Üyeye/Üyelere her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmeksizin sonlandırılabilir. Üyeliğin bu sebeplerden dolayı TUTTUR.COM tarafından sona erdirilmesi halinde TUTTUR.COM’un, kendisinin ve/veya diğer Üyelerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel tüm doğrudan ve dolaylı zararları ilgili Üyeden/Üyelerden talep etme hakkı saklıdır.
 
5.2.3 Üye, Üye Numarası ve Şifresini gizli tutmakla yükümlü olduğunu bu gizliliğin gerektirdiği tüm tedbirleri almayı kabul ve taahhüt eder. Üye, Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini TUTTUR.COM'un tespit etmekle yükümlü olmadığını, usulsüz kullanımlardan dolayı  TUTTUR.COM'un hiçbir mali, hukuki ve cezai yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden Üye, bu durumu derhal TUTTUR.COM'a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. TUTTUR.COM, Üye Hesabının, Üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili Üyeliği sonlandırılabilir. Üyeliğin bu sebeplerden dolayı TUTTUR.COM tarafından sona erdirilmesi halinde ilgili Üye, TUTTUR.COM’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 
 
5.3 Üyeye Ait Kişisel Bilgiler
 
5.3.1 Üyenin, Üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve Üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler haricindeki Üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından İnternet sitesi veya Fanatik Destek Hattı aracılığı ile değiştirilebilir. Fanatik Destek Hattı tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır.
 
5.3.2 Üye vermiş olduğu ve TUTTUR.COM veri tabanında saklı tutulan Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), ve oynadığı kupon bilgilerinin ve ikramiye tutarlarının, TUTTUR.COM tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat eder. TUTTUR.COM bu bilgileri Üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanma hakkına sahiptir.
 
5.3.3 TUTTUR.COM, Üyelerinin TUTTUR.COM’a göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda Üyelerin belirttiği Üyeye ait Şifre bilgisinin, anne kızlık soyadının, finansal bilgilerinin ve buna benzer kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin ve iletişim kanallarının güvenliğinden kendisi sorumludur.
 
5.3.4 Üye, Fanatik Destek Hattı ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının TUTTUR.COM tarafından saklandığını bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun Türk Ceza Kanunu'nun Kişisel Verilerin Kaydedilmesine ilişkin 135 inci Maddesine aykırılık teşkil etmediğini kabul etmektedir.

5.3.5 Üye, TUTTUR.COM’un elektronik ortamdaki Üye bilgilerini üç yıl boyunca saklamakla kanunen yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 
 
5.4 Üye Numarası ve Şifre
 
5.4.1 TUTTUR.COM, üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, Üye Numarası ile Şifresini, Üye tarafından bildirilen cep telefonu ve/veya e-posta adresine gönderir. TUTTUR.COM, Üye tarafından yanlış verilmiş bilgilerin sorumluluğunu kabul etmemektedir.
 
5.4.2 TUTTUR.COM; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeye vereceği Üye Numarası ve/veya Şifresini değiştirebilir. Üye, TUTTUR.COM tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni Üye Numarası ve Şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, işbu Sözleşme şartları çerçevesinde her zaman için Üyeye aittir.
 
5.4.3 Üye şifresini unuttuğu takdirde Fanatik Destek Hattı' nı arayarak veya www.tuttur.com'dan Şifresini alabilir. Üye bu iletişimin ve iletişim kanallarının güvenliğinden kendisi sorumludur.
 
 
5.4.4 TUTTUR.COM Üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve Şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk Üyeye ait olacaktır. TUTTUR.COM, Üye Numarası ve Şifreye sahip üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları geçerli sayacaktır. Ancak bu halde, ikramiyeler oyunun oynanmış olduğu Üyelik Hesabına yatırılacak ve/veya Biletler oynanmış olduğu Üyelik Hesabı sahibine kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza
karşılığı teslim edilecektir. TUTTUR.COM, yukarıda bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme hakkını saklı tutar. Üyeliğin bu sebeplerden dolayı TUTTUR.COM tarafından sona erdirilmesi halinde ilgili Üye, TUTTUR.COM’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.
Ayrıca TUTTUR.COM’un, kendisinin ve/veya diğer Üyelerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel tüm doğrudan ve dolaylı zararları ilgili Üyeden/Üyelerden talep etme hakkı saklıdır.
 
 
5.5 Üyeliğin Sonlanması ve Fesih
 
5.5.1 TUTTUR.COM, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği Üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelik Hesaplarını kapatma hakkına sahiptir.
 
5.5.2 Üye istediği an TUTTUR.COM Üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Üye, Canlı Yardım Servisi/Fanatik Destek Hattı’nı telefonla arayarak yada konuya ilişkin yazılı talebini TUTTUR.COM'a iletmek kaydı ile Üyelik hesabının sonlandırılmasını isteyebilir. Üyenin, Üyeliğini tekrar başlatılabilmesi için Fanatik Destek Hattı'na başvurması gereklidir. 

5.5.3 TUTTUR.COM, gerekli gördüğü anda Üyeliği  mehil vermeksizin, gerekçe göstermek suretiyle derhal sona erdirebilir. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İptal edilen Üyelik bilgileri TUTTUR.COM inisiyatifinde TUTTUR.COM'un belirleyeceği zaman diliminde TUTTUR.COM veri tabanında saklanmaya devam eder. Üyeliklerin sonlandırılması halinde, Üyelik Hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üyeliklerin sonlandırılma sebeplerine bağlı olarak Üye Banka Hesabına geçirilecek veya yasal işlem sonuçlanıncaya kadar TUTTUR.COM nezdinde tutulacaktır. İşbu Sözleşme'de düzenlenen hallerde, TUTTUR.COM, Üyelik Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üyelik Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına da geçirebilir. Bütün bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla TUTTUR.COM'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.5.4 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi TUTTUR.COM'a hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren Üyelerin üyeliği TUTTUR.COM tarafından sonlandırılabilir.
 
5.5.5 Üye Hesaplarının kapatılması halinde; Üye, TUTTUR.COM'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebi bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının kapatılması halinde; TUTTUR.COM tarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir;
 
5.5.5.1 Kanunlara aykırı işlemler sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üyelik Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. TUTTUR.COM, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesaplarındaki tutarları kullanacak/iade edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar TUTTUR.COM güvencesinde saklanacaktır. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla TUTTUR.COM'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.5.5.2 Vefat sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilebilir veya veraset ilamının sunulmasına kadar TUTTUR.COM güvencesinde tutulabilir. Bu uygulamalar sebebi ile mirasçılar veya diğer hak sahipleri herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla TUTTUR.COM'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.5.5.3 İşbu Sözleşme'de özellikle belirli bir uygulama öngörülmeyen hallerde; Üye Hesaplarının kapatılması durumunda; Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilecektir. TUTTUR.COM, Üye Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üye Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına geçirebilir. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla TUTTUR.COM'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5.5.6 Üyeliğin 5.5 maddesi uyarınca herhangi bir sebep ve şekilde sona ermesi halinde, işbu Sözleşme de kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

 

 

5.5.7 Tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük ve taahhütleri Sözleşme yukarıdaki 5.5.6 maddesine göre feshedilene kadar geçerliliğini sürdürecektir. TUTTUR.COM işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmet bedellerini, yürürlükteki yasa, yönetmelik, tüzük vs. her türlü mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, herhangi bir zamanda bildirimsiz güncelleme hakkını saklı tutar.

 

5.5.7 
 
MADDE 6-PARA TRANSFERLERİ ve OYUNLARLA İLGİLİ ŞARTLAR:
 
6.1 Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar
 
6.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması için Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığı veya EFT yolu ile TUTTUR.COM nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 
6.1.2 Yabancı döviz cinsi üzerinden yapılan para transferleri, Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden hesaplanarak Üye Hesaplarına geçirilmektedir.
 
6.1.3 EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, Bankaların tahsil ettiği EFT, havale masraf tutarları Üyeye aittir.
 
6.1.4 Üye tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler, olağanüstü haller, öngörülemeyen durumlar ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında TUTTUR.COM güvencesinde olacaktır.
 
6.1.5 Üyeler, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına doğru Üye Numarası girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde TUTTUR.COM'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
6.1.5.1 TUTTUR.COM, kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı aktarımları, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir. Hesabına hatalı ödeme yapılan Üye, ödeme yapan kişi ile ödeme yapılan Üye Numarasının birbirini tutmaması halinde yapılan bu iade işlemine gayri kabili rücu olarak muvafakat etmektedir.
 
6.1.5.2 TUTTUR.COM, hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü altında değildir, kendi takdirinde olmak kaydı ile gerekli görmesi ve uygun olması halinde TUTTUR.COM, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir.
 
6.1.6 Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden TUTTUR.COM sorumlu değildir. Ancak TUTTUR.COM, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.
 
6.1.7 Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları TUTTUR.COM tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının TUTTUR.COM tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 
6.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar
 
6.2.1 TUTTUR.COM, işbu Sözleşme'de belirlenmiş olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir.
 
6.2.2 Üyelerin oynadığı Oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın, Türkiye Jokey Kulübü'nün ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurumlarca ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sebebi ile, Üyenin TUTTUR.COM'dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır.
 
Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.sportoto.gov.tr, www.tjk.org, www.millipiyango.gov.tr den takip edilebilir.
 
6.2.3 Oynanan Oyunlar için limit, 05/03/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sabit İhtimalli Bahis Oyunları Oyun Planı hükümleri çerçevesinde belirlenir. . Her bir iştirakçi en az iki kolon oluşturmak zorundadır. Üyeler, Oyun Kanallarında oynadıkları oyunlarda belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirlerAncak Üyeler tarafından talep edilen yeni Üye limitleri de Sabit İhtimalli Bahis Oyunları Oyun Planı çerçevesinde değerlendirilir.  Üyeler limit artırımı için gereken evrakı TUTTUR.COM'a ulaştırmaktan sorumludur. Üyeler, limitler dahilinde de olsa, oynamış oldukları şans oyunlarında yaşadıkları maddi kayıplardan bizzat sorumludur, bu nedenle Üyeler, TUTTUR.COM'un sorumlu olduğunu iddia edemezler. TUTTUR.COM'un limit koyulup koyulmamasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
6.2.4 Oynanan Oyunlarda, Üye tarafından girilen Oyuna ilişkin bilgiler TUTTUR.COM tarafından doğru farz edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
 
6.2.5 Üye tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak sayılamaz. Piyango için ise Üyenin satın aldığı ve Hesabım Menüsünde gördüğü Bilet bilgisi geçerlidir.
 
6.2.6 TUTTUR.COM'da Oyun oynamak ücretsizdir, Oyun Kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [abonelik, wap/İnternet bağlantısı, SMS ücreti vd.] vb. abonelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üyeye aittir.
 
SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. TUTTUR.COM, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile TUTTUR.COM'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden TUTTUR.COM sorumlu değildir.
 
TUTTUR.COM, Fanatik Destek Hattı'ndan yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Alınan servis kullanım ücretini değiştirme hakkı TUTTUR.COM'da saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda TUTTUR.COM bu bilgiyi Üyeleri ile paylaşmayı taahhüt eder.
 
6.3 Oyun İptal Prosedürleri
 
6.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde (şüphe hali de yeterlidir), TUTTUR.COM oynanan oyunları ve/veya ilgili Üyeliği sonlandırabilecektir.
 
6.3.2 Spor Toto Oyunları: Üye tarafından oluşturulan kuponun bedeli, Oyunun oynanmasını müteakip belli bir süre içerisinde TUTTUR.COM tarafından belirlenen Oyun Kanallarından iptal edilebilir. Bu süre Müşterek Bahis Oyunları için 5 (beş) dakika, Sabit İhtimalli Bahis oyunları için 5 (beş) dakikadır, ancak her halükarda iptallerin futbol maçları başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir.
 
6.3.3 TJK Oyunları: Üye tarafından oluşturulan kuponun bedeli, yarış başlayana kadar iptal edilebilir.
 
6.3.4 Milli Piyango Oyunları: Üye tarafından satın alınan piyango bileti hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez.
 
 
MADDE 7- EK HİZMETLER:
 
7.1 İşbu Sözleşmenin kabulü ile, interaktif alanların (forum alanlarının) kullanım şartları da kabul edilmiş olur.
 
7.2 TUTTUR.COM tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır. TUTTUR.COM'un bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
7.3 Kampanya ve Promosyonlar
 
7.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan TUTTUR.COM tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
7.3.2 TUTTUR.COM, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
7.3.3 Kampanya veya promosyonlardan elde edilecek TutturPuanlar sadece Oyun Kanallarında şans oyunu oynamak veya TUTTUR.COM tarafından öngörülecek diğer hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir.
 
7.3.4 TUTTUR.COM, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında Üyelerinin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelerine farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar TUTTUR.COM'un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

7.3.5 Üye, Sözleşme’yi imzalamasıyla birlikte, TUTTUR.COM tarafından kendisine reklam, pazarlama vb konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için önceden açıkça onay verdiğini, ilgili ticari elektronik iletinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6., 7. ve 8. Maddelerinde yazılı hususları içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TUTTUR.COM tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler, Üye’nin facebook, twitter, google+, printest, instagram, mobil uygulama bildirimleri, sms, mms, mail, whatsapp v.b hesaplarına e-mail, sms, mms v.b. tüm sosyal medya hesaplarına ve mobil uygulama ile bildirimler gönderilebilinir. ÜYE, TUTTUR.COM tarafından kendisine reklam, pazarlama vb konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik iletiyi almak istememesi halinde, WEB Sitesinde bulunan kişisel hesabına giriş yaparak, ayarlar bölümü altındaki site ayarları bölümünden Kampanya SMS'leri almak istiyorum seçimi kaldırarak, reklam, pazarlama vb konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini sona erdirebilir. Üye, istediği zaman WEB Sitesinde bulunan kişisel hesabına giriş yaparak, ayarlar bölümü altındaki site ayarları bölümünden Kampanya SMS'leri almak istiyorum seçeneğini seçerek, reklam, pazarlama vb konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini almayı seçebilir.
 
 
7.4 Özel Piyango Çekilişleri
 
7.4.1 TUTTUR.COM, çalıştığı iş ortaklarının Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile düzenleyeceği piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üyeler, Oyun Kanallarında satın aldıkları özel piyango çekilişlerine ait biletlerin bilgisinin e-posta adreslerine gönderilebilmesini talep edebilirler.
 
7.4.2 Çekiliş esnasında ya da sonrasında, çekilişe ait itirazların olması durumunda TUTTUR.COM'a yöneltilecek her türlü dolaylı veya dolaysız zarar ve ziyan taleplerinden TUTTUR.COM sorumlu tutulamaz. TUTTUR.COM ayrıca, Özel Piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip iş ortağının sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkacak ve 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerinde, karar ve bu kabil dava, şikayet ve benzer konularda sorumlu olmayıp, her türlü durumda taraf ve sorumlu, çekilişi düzenleyen iş ortağında olacaktır.
 
 
 
MADDE 8- İKRAMİYELER ve ÖDEMELER:
 
 
8.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir.

Bu bağlamda; TUTTUR.COM’un yayınladığı canlı skor sonuçları ,  Üyelerin,  kuponlarında  oynadıkları futbol karşılaşmalarını takip etmelerine yönelik olup söz konusu bu  skorlar nihai skor olarak addedilmeyecek ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından duyurulan resmi sonuçlar ödemelerin yapılmasında bu sonuçlar dikkate alınacaktır.   Bu sebeple Spor Toto Teşkilat Başkanlığı  tarafından kesin sonuçlar onaylanmadan kupon takip sistemindeki skorlar, Üye kuponlarının sonucu bakımından kesinlik içermeyecektir.
 
8.2 Ödemeler
 
8.2.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Üyelerin kazandıkları ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir.
 
8.2.2 İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup, vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılacak olup Üye, bu nedenle TUTTUR.COM'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edemez.
 
8.2.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde TUTTUR.COM tarafından Tuttur.com Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini TUTTUR.COM'dan kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır. Üyeler yukarıda bahsi geçen limiti aşan Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresinde TUTTUR.COM'a başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.
 
Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. Üyelerin ikramiye kazanmış ve TUTTUR.COM tarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.
 
8.3 Üyeler ikramiye tutarlarının Üye Banka Hesaplarına aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır.
 
8.4 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, Üyelerin, Bankalardan herhangi birinde kendi (Üye) adına hesaplarının bulunması gerekmektedir. Üyenin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olduğu isim; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen isim ile tam olarak aynı olmalıdır. Üyenin Tuttur.com Hesabındaki tutarlar üyenin insiyatifinde olsa dahi 3 üncü kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. Doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemeler ve doğru tutarların yatırılmasından, bu işlemlerin zamanında ve tam yatırılmasından TUTTUR.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp, Üyeler bu işlemler ile ilgili olarak para transferlerinin gerçekleştirildiği Banka ile görüşmelidir.
 
8.5 Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir iş emri ile aktaracakları tutarlar minimum 10,00 TL (On Türk Lirası) olmalıdır. Bu tutar TUTTUR.COM tarafından değiştirilebilir.
 
8.6 TUTTUR.COM, yurtdışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü olmayıp, yurtdışına para transferi yapılması halinde, ilgili her türlü komisyon tutarları Üyelik hesabından düşüldükten sonra para transferi gerçekleştirilebilecektir.
 
 
MADDE 9-SORUMLULUK:
 
9.1 Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan TUTTUR.COM herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
9.2 Oyunlar'la ilgili bilgilendirme yapma yetkisi Başbayi İnteltek AŞ’nin inisiyatifinde olup, TUTTUR.COM, Inteltek AŞ tarafından verilen bilgileri üyelere iletmekte aracılık etmekle yükümlüdür.  Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, TUTTUR.COM'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.
 
9.3 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak TUTTUR.COM'a yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
 
9.4 Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden, kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan TUTTUR.COM sorumlu tutulamaz.
 
9.5 İşbu Sözleşme uyarınca Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, TUTTUR.COM tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. TUTTUR.COM bu Sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 
9.6 Üye, TUTTUR.COM tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve TUTTUR.COM'a zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili Üyelik TUTTUR.COM tarafından sonlandırabilir.
 
9.7 TUTTUR.COM İnternet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, TUTTUR.COM tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin TUTTUR.COM'in fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde TUTTUR.COM'in yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık İnternet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, TUTTUR.COM tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının TUTTUR.COM'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. TUTTUR.COM'un bilgisi olmadan Üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde TUTTUR.COM hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen beyan eder. Bu halde, TUTTUR.COM'un uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır.
 

9.8 Telif Hakları Politikası çerçevesinde; Kullanıcı, hiçbir şekilde telif hakkı mahfuz olan bir maddeyi, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu tescilli hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, site'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Kendisinin mevcut olan bir telif hakkının ihlal edildiğine inanan kişiler, TUTTUR.COM'un Fanatik Destek Hattı Çağrı Merkezi üzerinden, TUTTUR.COM ile temasa geçmelidirler.

9.9 TUTTUR.COM'un hiçbir kullanıcı ile özel hiçbir ilişkisi yoktur ve kullanıcıya karşı herhangi bir mutemet veya vekil sorumluluğu da mevcut değildir. Kullanıcı, "Hangi kullanıcılar Siteye erişim sağlıyor; Kullanıcı, hangi Kullanıcı İçeriğine site aracılığıyla erişiyor; Bir Kullanıcı İçeriğinin diğer bir Kullanıcı üzerindeki etkisi nedir; Kullanıcı, Kullanıcı içeriğini nasıl yorumlayabilir veya kullanabilir; ya da bir Kullanıcı İçeriğinden etkilenen diğer bir Kullanıcı, ne gibi eylemler yapabilir " gibi hususlarla ilgili olarak TUTTUR.COM'un hiçbir kontrol mekanizması olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir şekilde takibat yapma zorunluluğu olmadığını kabul etmek zorundadır. Kullanıcı, kendisinin site aracılığıyla ele geçirdiği veya elde edemediği Kullanıcı İçeriğinin tüm yükümlülüklerinden dolayı TUTTUR.COM'un mesul olmadığını kabullenmek mecburiyetindedir. Site, bazı kişilerin itici veya uygunsuz bulduğu bir içeriğe sahip olabilir veya Kullanıcılarını bu tip unsurlar içeren sitelere yönlendirebilir. TUTTUR.COM, sitede bulunan veya site üzerinden erişilen bir içerikle ilgili temsilcilik yapmaz ve TUTTUR.COM'un, Site üzerinden erişilen veya sitede bulunan bir materyalin doğruluğu, telif hakklarına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur. HİZMETLER, İÇERİK, SİTE VE HERHANGİ BİR YAZILIM; İSTER SARİH (AÇIK) İSTER ZIMNİ (ÖRTÜK), HERHANGİ BİR SINIRLAMA VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ OLMAYAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ YA DA HERHANGİ BİR İHLALİ ÖNLEYİCİ SINIRLAMA KOYMADAN, TAMAMEN "OLDUĞU GİBİ" İLKESİNE GÖRE SUNULMUŞTUR. BAZI DEVLETLER (ZIMNİ) ÖRTÜK BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİ KONUSUNDA SINIRLAMAYA İZİN VERMEZ. BU ÜLKELERDEKİ KULLANICILAR İÇİN YUKARIDAKİ KISITLAMALAR UYGULANMAYABİLİR.

TUTTUR.COM,KENDİSİ ÜZERİNDEN YAPILAN VEYA KENDİ SİTESİNDEN BAĞLANTI YAPILARAK ULAŞILAN, HERHANGİ BİR WEB SİTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR İLETİŞİMİN GİZLİLİĞİ VEYA DOKUNULMAZLIĞI KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ. TUTTUR.COM; elektronik posta adreslerinin, kayıtların ve kimlik bilgilerinin, disk alanının, danışmaların, haberleşmelerin, gizli veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin, TUTTUR.COM'un donatımı üzerinde depolanan veya site tarafından erişilen bilgisayar ağı üzerinden iletilen veya hizmetlerin Kullanıcı tarafından değişik şekilde kullanılması ile ilgili herhangi bir İçerik'ten sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen TUTTUR.COM'un "Gizlilik Kuralları" maddesine başvurun.

 
9.10 Bilet: TUTTUR.COM Üyelerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıklar piyango biletinin veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan TUTTUR.COM sorumlu tutulamaz.
 
9.11 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde TUTTUR.COM’un sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.
 
9.12 Üyeler 3. kişiler aracılığı ile TUTTUR.COM Hesaplarına gönderdikleri paralar ile ilgili uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı TUTTUR.COM'u sorumlu tutamazlar.
 
9.13 İşbu Sözleşmede düzenlenen ve TUTTUR.COM'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler TUTTUR.COM'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır.
 
9.14 Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak TUTTUR.COM'un maruz kalacağı her türlü talep ve/veya ödeme Üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir.
 
 
MADDE 10-ORTAK HÜKÜMLER:
 
10.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da TUTTUR.COM tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, Sözleşmenin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.
 
10.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
 
10.3 06 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmeliğin 7.4.(e) bendi uyarınca, Üye işbu Sözleşme kapsamında cayma hakkını kullanamaz.
 
10.4 TUTTUR.COM’un, Üyenin işbu Sözleşmeyi ihlalinde veya edimlerinden birini yerine getirmekte temerrüdünde herhangi bir itirazda bulunmamış olması, sürekli bir feragat olarak yorumlanamaz.
 
10.5 İşbu Sözleşme, metninde değinilmiş olan diğer belgeler ve EKLER ile birlikte sözleşmenin bütününü teşkil eder ve taraflar arasında önceden işbu Sözleşme konusuyla ilgili olarak yapılmış olan tüm yazılı ya da sözlü her türlü mutabakatın yerine geçer.
 
10.6 Üye, şikayet ve itirazları konusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmetin satın alındığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir
 
10.7 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kısmen ya da tamamen yetkili mahkeme kararı ile hükümsüz veya geçersiz kılınması halinde, Sözleşmenin geri kalan tüm hükümleri yürürlükte kalmaya ve uygulanmaya devam edecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir.
 
10.8 Üye, TUTTUR.COM kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, TUTTUR.COM ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta TUTTUR.COM'un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
 
10.9 Taraflar Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
 
10.10 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı ve başvurularında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.
 

10.11 Üye, işbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 06 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder. Söz konusu Yönetmelik, “TUTTUR.COM” web sitesinin “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” başlığı altındaki "Üyelik" başlığı altındaki "Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümleri nelerdir?" başlığı aldtında yer almaktadır.

 
İşbu Sözleşme 10 (on) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.
 
 
Erişim Bilgileri
S ŞANSOYUNLARI A.Ş.
Saran Holding Hacıosman Bayırı No:65 Sarıyer İstanbul
www.tuttur.com
 
Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
Fanatik Destek Hattı : (0212) 363 06 06
E-Posta Adresi : destek@tuttur.com
İnternet Adresi : www.tuttur.com